Ngày 21-06-2024 19:58:05
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6723184
Số người online: 14
 
 
 
 
TÊN SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

                   DANH SÁCH SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 
 NHÓM TỔ HỢP CÓ NHIỀU MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2023-2024

 Môn học Bộ sách                                            Nhà xuất bản (NXB)
 Ngữ Văn                                                   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
 Toán                                                          Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)                             Global Success NXB GDVN 
 Lịch Sử                                                      Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Giáo dục thể chất GD Quốc phòng & An ninh 
 Vật lý                                                         Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Hoá học                                                      Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Sinh học                                                     Cánh Diều NXB ĐHSP 
Tin học                                                       Cánh Diều NXB ĐHSP
 Chuyên đề Văn                                         Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Chuyên đề Toán                                         Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Chuyên đề Lý                                             Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
 Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp   Chân trời sáng tạo 1 NXB GDVN 
Giáo dục địa phương


                  DANH SÁCH SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 
      NHÓM TỔ HỢP CÓ NHIỀU MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
                    NĂM HỌC 2023-2024

Môn học Bộ sách –                                Nhà xuất bản (NXB) 

 Ngữ Văn                                             Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
 Toán                                                    Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)                       Global Success NXB GDVN 
 Lịch Sử                                               Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Giáo dục thể chất GD Quốc phòng & An ninh Vật lý       Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Hoá học                                                Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Sinh học                                               Cánh Diều NXB ĐHSP 
Tin học                                                 Cánh Diều NXB ĐHSP 
 Chuyên đề Văn                                   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
 Chuyên đề Toán                                  Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
 Chuyên đề Lý                                     Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp      Chân trời sáng tạo 1 NXB GDVN 
Giáo dục địa phương

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn