Ngày 26-05-2024 19:31:02
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6701182
Số người online: 19
 
 
 
 
TÊN SGK LỚP11 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
 
Khối KHTN và Khối KHXH


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG 
 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 

DANH SÁCH SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 11 NHÓM TỔ HỢP CÓ NHIỀU MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2023-2024
 Môn học                              Bộ sách – Nhà xuất bản (NXB)
Ngữ Văn                               Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
 Toán                                     Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
 Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)       Global Success NXB GDVN
 Lịch Sử                                 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Giáo dục thể chất GD Quốc phòng & An ninh Vật lý
                                               Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Hoá học                                   Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Sinh học                                  Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
Công nghệ (Công nghệ cơ khí)Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
Chuyên đề Văn                       Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Chuyên đề Toán                      Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Chuyên đề Lý                         Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp      Chân trời sáng tạo 1 NXB GDVN
Giáo dục địa phương 


DANH SÁCH SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 11  
NHÓM TỔ HỢP CÓ NHIỀU MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI
 NĂM HỌC 2023-2024 
Môn học                                        Bộ sách – Nhà xuất bản (NXB) 
 Ngữ Văn                                       Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Toán                                               Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Ngoại Ngữ (Tiếng Anh) Global Success                                        NXB GDVN
 Lịch Sử                                          Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Giáo dục thể chất GD Quốc phòng & An ninh 
Địa lí                                               Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Giáo dục kinh tế và pháp luật         Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
 Sinh học                                         Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Công nghệ (Công nghệ chăn nuôi) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN Chuyên đề Văn                                Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Chuyên đề Toán                               Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN
 Chuyên đề Địa                                Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp        Chân trời sáng tạo 1 NXB GDVN
 Giáo dục địa phương

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn